Hva er persontilpasset medisin?

Persontilpasset medisin innebærer forebygging, diagnostikk og behandling som er tilpasset deg. Det tas hensyn til din genetiske og molekylære profil, livsstil og miljø, og skal bidra til mer effektiv behandling med minst mulig bivirkninger.

Persontilpasset medisin kalles også presisjonsmedisin eller stratifisert medisin.

Ett av målene med persontilpasset medisin er å gå fra å behandle deg som pasient på gruppenivå til å behandle deg på individnivå. Denne typen behandlingstilbud skal være for alle, uavhengig av hvor i landet du bor.

En av hovedkomponentene ved persontilpasset medisin er bruk av betydelig mer biologisk data for den enkelte pasient, noe som utfordrer både sykehuslaboratorier, behandlingsinstanser, datainfrastruktur, logistikk og samhandlingsarenaer i sykehusene