Takk til alle deltakere på NorPreM konferansen 2024

Tradisjonen tro gjennomførte NorPreM sin tredje nasjonale konferanse i persontilpasset medisin.
To innholdsrike dager i Trondheim fylt med innlegg fra ulike fagområder; farmakogenetikk, kreft, klinisk nevrofysiologi, nevrologi, radiologi, infeksjonsmedisin, revmatologi, digital patologi m. fl.

På dag 1 fortalte Hege Russnes om InPreD infrastruktur og Olve Moldestad presenterte FUNKIS innen sjelden feltet. Gjest fra Manchester University fortalte om farmokogenetikk i UK og nasjonalt genomsenter presenterte status for sitt arbeid.
VARDE – avsluttet NorPreM prosjekt innenfor med. genetikk ble presentert og flere fagområder holdt innlegg om hva som er nytt innenfor deres fagfelt og hvor langt de har kommet innen persontilpasset medisin.

Debatt om kompetanse og personell krise i spesialisthelsetjenesten skapte engasjement på slutten av dag 1 av konferansen.

På dag 2 av konferansen presenterte Helse – og omsorgsdepartementet mål og tiltak i den nasjonale strategien for persontilpasset medisin og holdt et interessant innlegg om prioritering i helsevesenet. Deltakere kunne høre om hva som er nytt innenfor kreftfeltet, samt mer om KI innen kardiologi, digital patologi og klinisk nevrofysiologi.
Dagen ble avsluttet med en dialog med fagdirektørene om tiltakspunkter i den nasjonale strategien.

Dagen i forkant av konferansen arrangerte NorPreM fagdag innen sjeldne sykdommer – mange gode faglige innlegg der dagen ble avsluttet med en interessant debatt mellom fagpersoner, Helsedirektoratet og brukere.

Tusen takk til alle våre dyktige foredragsholdere og sist, men ikke minst alle deltakere som tok turen til Trondheim.

Vi håper å se mange av dere i Oslo neste år.

Publisert dato:

/

Kategori: