Studietur til Nederland

Arbeidsutvalget i NorPreM var i mars på studietur i Nederland. Formålet med besøket var å utveksle erfaringer og kompetanse , samt bygge nettverk. Nederland er en av de landene som har kommet langt innen persontilpasset medisin og er mest lik Norge med offentlig helsetjeneste.

Vi besøkte med. genetisk og mikrobiologisk avdelinger i Leiden, nukleærmedisinsk og patologisk avd. i Groningen.
Meget god mottakelse der vi blant fikk høre om kardiogenetikk-tverrfaglige mulitdisilpilnære møter og farmakogenetikk.

På nukleærmedisinsk avdeling ble vi vist fascinerende Quadra PET/CT scanner som kan brukes til å identifisere ikke kun kreft, men også infeksjoner hos pasienter.

Vi har mange av de samme utfordringene både innen samhandling mellom helseforetak og organisering, selv om våre land har ulike geografiske avstander innad i landet. Vi satser på mer samarbeid og flere besøk.

Lærerik og inspirerende tur med hyggelige togturer og viktige samtaler.

Publisert dato:

/

Kategori: