Regionalt fagdag i Helse Sør -Øst

I dag samlet fagpersoner fra hele Helse Sør – Øst for å diskutere utfordringer innen PM

Vi fikk besøk av Karl Øyvind Mikalsen fra UNN som fortalte om KI arbeidet i Helse Nord. Til sammenligning fikk vi høre Atle Bjørnerud fortelle om Crai senteret ved OUS. Vi fikk presentert hvordan skal vi sette i gang arbeidet med mini-metodevurderinger – NorPreM lager en bro mellom fagpersoner og mini – metodevurderinger.

Vi diskuterte om jus og medisin snakker samme språk og hvordan kan man øke kompetansen ved bruk av Train the Trainer modellen (ett nytt prosjekt i NorPreM). Vi fikk også presentert hva som skjer på fagområdene – medisinsk biokjemi, farmakogenetikk og FUNKiS – prosjektet på sjeldent feltet. Blir spennende å følge med videre.

Viktige tema som ble tatt opp av våre dykrige foredragholdere – tusen takk til dere og alle deltakere.

Vi håper å se mange av dere igjen våren 2024

Publisert dato:

/

Kategori:

,