Persontilpasset medisin

Persontilpasset medisin innebærer forebygging, diagnostikk og behandling som er tilpasset deg. Det tas hensyn til din genetiske og molekylære profil, livsstil og miljø, og skal bidra til mer effektiv behandling med minst mulig bivirkninger. Persontilpasset medisin kalles også presisjonsmedisin eller stratifisert medisin.

Persontilpasset medisin endrer måten vi behandler pasienter på. Ett av målene er å gå fra å behandle deg som pasient på gruppenivå til å behandle deg på individnivå, uavhengig av bosted.

En av hovedkomponentene ved persontilpasset medisin er bruk av betydelig mer biologisk data for den enkelte pasient, noe som utfordrer både sykehuslaboratorier, behandlingsinstanser, datainfrastruktur, logistikk og samhandlingsarenaer i sykehusene

Hvordan jobber NorPreM med persontilpasset medisin?

I NorPreM er alle våre aktiviteter nøye strukturert gjennom nasjonale prosjekter, som sikrer en koordinert og effektiv tilnærming til persontilpasset medisin. Vi legger stor vekt på utdanning og faglig utvikling, og arrangerer derfor regelmessig kurs, konferanser og workshoper. Disse samlingene er sentrale for å fremme kompetanseheving, erfaringsdeling og nettverksbygging blant fagfolk innen feltet.

For å sikre en bred og inkluderende tilnærming, strekker våre aktiviteter seg på tvers av regioner og helseforetak i Norge. Dette tverrfaglige samarbeidet styrker kvaliteten på vårt arbeid og bidrar til en mer enhetlig fremgang innen persontilpasset medisin på nasjonalt nivå.

Les mer på siden om nettverket