På besøk hos Sykehuset Innlandet

17. oktober var NorPreM sammen med juridisk avdeling ved OUS på besøk på Sykehuset Innlandet og deltok på seminar om persontilpasset medisin. Vi fikk høre interessante innlegg fra ulike fagområder innen PM – kreft, nukleærmedisin, mikrobiologi, smertebehandling, lungemedisin og et foredrag om juridiske problemstillinger i persontilpasset medisin.

Inspirerende og nyttig seminar.

Tusen takk for at vi fikk komme og fortelle om NorPreM.

Publisert dato:

/

Kategori: