Vår logo

Her kan du laste ned NorPreM sin offisielle logo i noen ulike varianter. Den er tilgjengelig for bruk i presentasjoner, publikasjoner og andre profesjonelle sammenhenger som representerer eller refererer til vårt arbeid og bidrag innen persontilpasset medisin.