NorPreM på besøk på Sykehuset Innlandet HF

5. april besøkte NorPreM fagrådet for Divisjon Psykisk helsevern på Sykehuset Innlandet.

Dag Henrik Reikvam – regional leder for Helse Sør – Øst holdt innlegg om NorPreM og Dag Solberg(AHUSHF) – leder for et nytt nasjonalt prosjekt – «Farmakogenetikk i psykisk helsevern» informerte om det nye prosjektet og om resultater fra fullført prosjekt «Farmakogenetikk – fase 1».

Et engasjerende møte med gode diskusjoner og mange spørsmål fra forsamlingen. Vi gleder oss til videre samarbeid med Sykehuset Innlandet innenfor et nytt fagområdet for NorPreM.

Takk til Anton Åhren(SIHF) og Marianne Lundgård(SIHF) for at vi fikk komme.

Publisert dato:

/

Kategori: