NorPreM på besøk i Stavanger

NorPreM har som mål å besøke alle helseforetak i Norge. I april gikk turen til Stavanger unviersitetssjukehus og Helse Vest RHF.
Dagen begynte på Helse Vest RHF der vi fikk komme og presentere NorPreM og våre aktiviteter. Et hyggelig møte med ledergruppen og gode diskusjoner om juridiske- og IKT utfordringer innen PM m.m.

Etter lunsj gikk turen videre til Stavanger universitetssjukehus der vi ble tatt imot av en fantastisk organisasjonskomite som hadde satt opp et imponerende program for oss. Vi fikk høre et innlegg på patologisk avdeling om digital patologi, Probio studiet, Rebecca studiet og muligheter for senter for KI analyse i Helse Vest.
Videre forflyttet vi oss til et annet bygg for neste presentasjon. Det regnet godt, men gjorde ingenting når organisasjonskomiteen stod klare med paraplyer til oss.
Neste stopp var på PET – senteret før vårt program fortsatte med presentasjon av «Korfor» – regional kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest.

På slutten av den lærerike dagen deltok vi på ledermøte og presenterte NorPreM aktiviteter og samtidig diskuterte viktige utfordringer innen PM, nasjonal samhandling og Stavanger sjukehus høye aktivitet i NorPreM.

Det var en variert, lærerik og inspirerende dag og en glede å komme på besøk og høre om all aktivitet som foregår på Stavanger universitetssjukehus.

Tusen takk for at vi komme og stor takk til Kristin Jonsdottir, Emiel Janssen, Bjørnar Gilje, Elin Forsaa m. fl. som har organisert en så flott dag for oss.

Publisert dato:

/

Kategori: