NorPreM konferansen 7. – 8. mai i Trondheim

NorPreM har gleden av å invitere til sin tredje nasjonale konferanse i persontilpasset medisin

Formål med konferansen

  • være en møtearena for helsemyndigheter, linjeledere og fagpersoner i spesialisthelsetjenesten
  • inspirere fagfolk i spesialisthelsetjenesten til jobbe mer tverrfaglig og nettverksbasert
  • gi fagfolk innblikk i beslutningsprosesser som må benyttes for implementering av nye tjenester i det offentlige helsevesenet
  • gi helsemyndigheter og lederlinjer i helseforetakene en forståelse av hva persontilpasset medisin trenger av ressurser og endringer for implementering av nye helsetjenester.

Program – NorPreM – konferansen

Påmelding

Praktisk informasjon

Fagdag om funksjonell presisjonsmedisin innen sjeldne sykdommer 6. mai

Program – Fagdag 6. mai

I forkant av av NorPreM konferansen arrangerer NorPreM nasjonal «Fagdag om funksjonell presisjonsmedisin innen sjeldne sykdommer». Fagdagen vil omhandle kliniske behov, ulike metoder og utfordringer for funksjonelle undersøkelser av VUS innen sjeldne sykdommer. Målgruppen for denne dagen er helsepersonell og forskere med interesse for sjeldne genetiske sykdommer

Genetiske undersøkelser ved mistanke om sjelden sykdom er et viktig verktøy, men de ulike genvariantene som påvises mangler ofte en klar sammenheng med utvikling av sykdom. Genvarianter med usikker klinisk signifikans (VUS) utgjør en betydelig andel av funn og er en utfordring i variantvurdering, diagnostikk og behandling.

Kontaktinformasjon
Spørsmål om konferansen, programmet m.m.: Olga Nævisdal  tlf. 46428913
Spørsmål om påmelding eller betaling: Gyro Conference


Under kan du se intervjuer med utvalgte deltakere fra NorPreM konferansen 2023 i Bergen.
Intervjuer og opptak fra arrangementer – NorPreM – Nasjonalt kompetansenettverk for persontilpasset medisin

Publisert dato:

/

Kategori:

,