Nasjonal konferanse – Juridiske utfordringer innen persontilpasset medisin 5. – 6. september

KI, digitalisering og persontilpasset/presisjon medisin inngår i dagens helsetjeneste. Har vi virkemidlene som trengs? Hemmer eller fremmer lov- og regelverk nødvendig utvikling?

I samarbeid med juridisk fakultet, Oslo universitet arrangerer NorPreM en to dagers konferanse om juridiske problemstillinger inne p persontilpasset medisin.

Programmet for konferansen er under planlegging, under kan finner du rammen for programmet

Publisert dato:

/

Kategori:

,