Oppstart av nytt nasjonalt prosjekt i NorPreM

Nasjonal initiativ for å fremme presisjonsdiagnostikk innenfor gynekologisk kreft

30. august 2023 møtes denne flotte nasjonal prosjektgruppen i Oslo for å diskutere problemstillinger innen gynekologisk kreft. Det er et nasjonalt NorPreM prosjekt initiert av Kristian Lindemann(OUS). Tidslinjen for prosjektet er juni 2023 – juni2024.

På agendaen på møtet 30. august: Hvorfor gjør vi det? Hvordan skal vi gjøre det? Harmonisering og standarisering på arbeidet mellom HF-ene.

Stikkord fra dagen: p53, ovarial, corpus, cevix, handlingsprogrammer, kartleggingsundersøkelsen.

Engasjerende og effektiv arbeidsprosess under godt ledelse av prosjektleder Kristina Lindemann.

Tusen takk til dyktige fagfolk som tok seg tid til å komme til Oslo. Vi sees igjen i november.

Publisert dato:

/

Kategori:

,