Kurs i nevrofysiologiske biomarkører

Første kurs i nevrofysiologiske biomarkører i regi av NorPreM.
En lærerik dag med deltakere fra hele landet.
Noen av temaene som ble tatt opp: Når skal man henvise til EEG? Hvilke søvn biomarkører kan man bruke m.m.
Stikkord fra dagen: Nevrografiske biomarkører, søvn biomarkører, ultralyd biomarkører, fokal og generalisert epilepsi, IONM, VEP, ERG
Kurset fortsetter som et digitalt kurs som vil gjøres tilgjengelig for alle interesserte.

Tusen takk til kursledere #KrisitianBernhardNilsen og #BettinaKjøgeWilhelmsen og foredragsholdere for interessante innlegg.
Takk til alle deltakere

Publisert dato:

/

Kategori: