Nasjonal konferanse i Bergen

NorPreM arrangerte sin årlige nasjonale konferanse i Bergen våren 2023 med totalt 220 deltakere fra de fleste helseforetak i landet, helsemyndigheter og brukerorganisasjoner.

Vi intervjuet et utvalg av deltakere om deres synspunkter om konferanser og deres forventninger.

Publisert dato:

/

Kategori: