Slik søker du prosjektstøtte

Prosjektstøtten fra vårt nasjonale kompetansenettverk for persontilpasset medisin er rettet mot nasjonale prosjekter som fokuserer på standardisering, harmonisering og kompetansedeling innen feltet persontilpasset medisin. Et typisk eksempel er etablering av en mikrobiologisk overvåkingsdatabase. Vi støtter initiativer som bidrar til å fremme og implementere persontilpasset medisin i Norge.

Steg for å søke prosjektstøtte

  1. Fyll ut Mal – prosjektide
  2. Send inn til  NorPreM@ous-hf.no

Mal prosjektmandat for godkjente prosjekter