Reisestøtte

NorPreM tilbyr reisestøtte for fagfolk som ønsker å delta på konferanser, kurs, og andre relevante arrangementer innen persontilpasset medisin. Formålet med vår støtte er å kunne bidra til kompetanseheving og nettverksbygging, og styrke samarbeidet innen dette spennende fagfeltet. Det forutsettes at deltaker som får reisestøtte deler sine erfaringer og kompetanse med sine kollegaer på arbeidssted. Aktiv deltakelse i relevante fysiske prosjektaktiviteter er med på å utvide horisonten og bidrar til feltets vekst.

Kriterier for reisestøtte

For å sikre at støtten er transparent og god søknadsvurdering har vi laget kriterier for tilfeller hvor det kan være aktuelt å få reisestøtte. Vi dekker en rekke utgifter, inkludert reise, opphold og påmeldingsavgifter for konferanser, kurs og andre relevante arrangementer.

Last ned våre søknadsmaler her:


Kriterier for reisestøtte:

Type arrangementNorPreM kan dekkeHvem kan få støtteKommentar
Fysiske prosjektaktiviteterReise
Ev. overnatting
Alle prosjektdeltakere
Prosjektmedlemmer må ha mer enn 2t. reisevei (med buss/tog) til samlingen
Prosjektmedlemmer må være ansatt ved et helseforetak
I forkant av møtet: Send en e – post til NorPreM@ous-hf.no
I etterkant av møtet:
Kvitteringer sendes til NorPreM admin.
Nasjonale kursReise
Overnatting
Deltakere fra andre helseregioner enn arrangementsstedet
Du har mer enn 2t. reisevei
Søknad om reisestøtte sendes til NorPreM@ous-hf.no minst 2 uker i forkant av kurset
Årlig NorPreM konferanseReise
Overnatting
(ikke konferanseavgift)
Max. To deltakere fra hvert HF
Aktiv deltakelse i NorPreM arbeidet.
Deltakere fra andre helseregioner enn arrangementsstedet
Deltakere har mer enn 2t. reisevei (med buss/tog) til arrangementet

Søknad om reisestøtte sendes til NorPreM@ous-hf.no
minst 2 uker i forkant av konferansen
Andre nasjonale arrangementer der NorPreM er arrangørReise
Overnatting
(ikke konferanseavgift)
Prosjektledere for NorPreM prosjekter
Max. To deltakere fra hvert HF
Aktiv deltakelse i NorPreM arbeidet
Deltakere fra andre helseregioner enn arrangementsstedet
Deltakere har mer enn 2t. reisevei(med buss/tog) til arrangementet
Søknad om reisestøtte sendes til NorPreM@ous-hf.no
minst 2 uker i forkant av konferansen
Nasjonale konferanser innen persontilpasset medisinReise
Overnatting
(ikke konferanseavgift)
Prosjektledere for NorPreM prosjekter
Max. To deltakere fra hver helseregion
Deltakere har mer enn 2t. reisevei (med buss/tog) til arrangementet
Deltakere fra andre helseregioner enn arrangementsstedet
Deltakere har mer enn 2t. reisevei til arrangementet
Arrangementet må ha PM relevans


Søknad om reisestøtte sendes til NorPreM@ous-hf.no
minst 2 uker i forkant av konferansen
Internasjonale konferanser innen persontilpasset medisinReise
Overnatting
Konferanseavgift
Prosjektledere for NorPreM prosjekter


Søknad om reisestøtte sendes til NorPreM@ous-hf.no
minst 2 uker i forkant av konferansen