Har du en prosjektidé?

Har du en prosjektide innen persontilpasset medisin? Vi oppfordrer til kreativitet og innovasjon i prosjektforslag som kan bidra til utviklingen av feltet. For å realisere ideen din, finn informasjon om søknadsprosessen, inkludert maler og nødvendig kontaktinformasjon, på vår side Slik søker du prosjektstøtte. Der får du informasjon om fremgangsmåte for søknad om støtte til ditt prosjekt.

Igangsatte prosjekter

Det er allerede over 20 nasjonale prosjekter som har kommet i gang med støtte fra NorPreM. Flere av disse prosjektet er ferdigstilt. Disse prosjektene spenner over ulike aspekter av persontilpasset medisin og viser mangfoldet og potensialet i feltet. For mer detaljert informasjon om hvert prosjekt, deres mål, fremgang og resultater, gå til prosjektporteføljen.