Har du en prosjektidé?

/maler

Hvis du har prosjektidé ønsker vi at du tar kontakt. NorPreM gir støtte til prosjekter innen persontilpasset medisin.

Hvordan igangsette/planlegge et prosjekt

  1. Fyll ut mal – prosjektideen
  2. Send inn til  NorPreM@ous-hf.no

Maler

Igangsatte prosjekter

Prosjektporteføljen