Fagdag i Helse Nord 12. juni

For fjerde gang ble det gjennomført en fantastisk fagdag i persontilpasset medisin i Helse Nord. Denne gangen tok vi turen til Bodø og samlet en forsamling på over 60 deltakere.
Et variert program med fokus på det

  • Lokale – tiltaksplan for PM ved Nordlandssykehuset
  • Regionale – Senter for PM og kreftsenter på UNN
  • Nasjonale – Digital patologi, Train the Train modell – et prosjekt i NorPreM

Dagen ble avsluttet med en interessant debatt med tema «Hvordan løser vi funksjons- og oppgavedeling i lys av utviklingen av persontilpasset medisin og hvordan samarbeider vi best mulig på tvers av foretak» som skapte engasjement og diskusjon i salen.

Takk til panledeltakere: Geir Tollåli (fagdirektør Helse Nord RHF), Tonje Elisabeth Hansen (fagdirektør Nordlandssyekhuset), Einar Bugge(viseadmin. direktør UNN), Rolv Ole Lindsetmo (klinikksjef kreftklinikken UNN)

Tusen takk til Rune Sundset vår regionale leder i Helse Nord som ledet oss gjennom dagen og programkomiteen Petter Øien (NorPreM – rådsmeldem i Helse Nord seksjonsleder forskning ved Nordlandssykehuset), Bård Mannsåker (NorPreM – rådsmeldem i Helse Nord og onkolog Nordlandssykehuset) og Rune Sundset.

Stor takk til dyktige foredragsholdere som bidro til et godt faglig program og til våre trofaste og nye deltakere.


Publisert dato:

/

Kategori: