Fagdag i Helse Midt – Norge

Regional fagdag i Helse Midt – Norge er gjennomført med stor suksess og mange interessante og motiverende foredrag – CAG(clinical academic groups), SupportPrim, Helsedatasenter m.m.
Fagdagene har blitt en god møtearena for våre egansjerte deltakere som var like aktive både under foredrag og i pausene.
Tusen takk til regional leder #HansJohnnySchjelderupNilsen for en fantastisk fagdag og til alle foredragsholdere og deltakere som stilte opp.

Vi håper å se mange av dere igjen på nasjonal NorPreM konferanse i Trondheim 7 – 8 mai 2024.

Denne uken arrangeres regionale fagdager både i Bergen og Tromsø – spennende og variert program. Vi gleder oss.

Publisert dato:

/

Kategori: