Kategori: Prosjekter

  • Oppstart av nytt nasjonalt prosjekt i NorPreM

    Oppstart av nytt nasjonalt prosjekt i NorPreM

    Nasjonal initiativ for å fremme presisjonsdiagnostikk innenfor gynekologisk kreft 30. august 2023 møtes denne flotte nasjonal prosjektgruppen i Oslo for å diskutere problemstillinger innen gynekologisk kreft. Det er et nasjonalt NorPreM prosjekt initiert av Kristian Lindemann(OUS). Tidslinjen for prosjektet er juni 2023 – juni2024. På agendaen på møtet 30. august: Hvorfor gjør vi det? Hvordan…