Kategori: Fagdag

 • Fagdag i Helse Nord

  Fagdag i Helse Nord

  29. november arrangerte vi tredje fagdag i Helse Nord. Insiprerende innlegg med ulike tema: Alzheimer sykdom, PET, medisinsk genetikk, KI, kompetanse, kreftstrategien, jus og medisin, CAR – t behandling, Kreftsenteret ved UNN. Stor engasjement blant deltakere og mange spørsmål som ble diskutert videre i pausene. Tusen takk til Rune Sundset for et flott arrangement, alle…

 • På besøk hos Sykehuset Innlandet

  På besøk hos Sykehuset Innlandet

  17. oktober var NorPreM sammen med juridisk avdeling ved OUS på besøk på Sykehuset Innlandet og deltok på seminar om persontilpasset medisin. Vi fikk høre interessante innlegg fra ulike fagområder innen PM – kreft, nukleærmedisin, mikrobiologi, smertebehandling, lungemedisin og et foredrag om juridiske problemstillinger i persontilpasset medisin. Inspirerende og nyttig seminar. Tusen takk for at…

 • Regionalt fagdag i Helse Sør -Øst

  Regionalt fagdag i Helse Sør -Øst

  I dag samlet fagpersoner fra hele Helse Sør – Øst for å diskutere utfordringer innen PM Vi fikk besøk av Karl Øyvind Mikalsen fra UNN som fortalte om KI arbeidet i Helse Nord. Til sammenligning fikk vi høre Atle Bjørnerud fortelle om Crai senteret ved OUS. Vi fikk presentert hvordan skal vi sette i gang…

 • Fagdag i persontilpasset medisin – Tromsø

  Fagdag i persontilpasset medisin – Tromsø

  En inspirerende fagdag i persontilpasset medisin i Helse Nord for alle interesserte. En dag med mye faglig påfyll fra engasjerte og dyktige foredragsholdere. Formålet med dagen var nettverksbygging, deling av erfaringer, kompetanseheving og synliggjøring av utfordringer innen utviklingen av persontilpasset medisin. Stor takk til alle foredragsholdere for deres flotte innlegg og alle som deltok. Vi…