Category: Arrangementer

 • Fagdag i Helse Nord

  Fagdag i Helse Nord

  29. november arrangerte vi tredje fagdag i Helse Nord. Insiprerende innlegg med ulike tema: Alzheimer sykdom, PET, medisinsk genetikk, KI, kompetanse, kreftstrategien, jus og medisin, CAR – t behandling, Kreftsenteret ved UNN. Stor engasjement blant deltakere og mange spørsmål som ble diskutert videre i pausene. Tusen takk til Rune Sundset for et flott arrangement, alle…

 • Fagdag i Helse Midt – Norge

  Fagdag i Helse Midt – Norge

  Regional fagdag i Helse Midt – Norge er gjennomført med stor suksess og mange interessante og motiverende foredrag – CAG(clinical academic groups), SupportPrim, Helsedatasenter m.m.Fagdagene har blitt en god møtearena for våre egansjerte deltakere som var like aktive både under foredrag og i pausene.Tusen takk til regional leder #HansJohnnySchjelderupNilsen for en fantastisk fagdag og til…

 • Kurs i nevrofysiologiske biomarkører

  Kurs i nevrofysiologiske biomarkører

  Første kurs i nevrofysiologiske biomarkører i regi av NorPreM.En lærerik dag med deltakere fra hele landet.Noen av temaene som ble tatt opp: Når skal man henvise til EEG? Hvilke søvn biomarkører kan man bruke m.m.Stikkord fra dagen: Nevrografiske biomarkører, søvn biomarkører, ultralyd biomarkører, fokal og generalisert epilepsi, IONM, VEP, ERGKurset fortsetter som et digitalt kurs…

 • På besøk hos Sykehuset Innlandet

  På besøk hos Sykehuset Innlandet

  17. oktober var NorPreM sammen med juridisk avdeling ved OUS på besøk på Sykehuset Innlandet og deltok på seminar om persontilpasset medisin. Vi fikk høre interessante innlegg fra ulike fagområder innen PM – kreft, nukleærmedisin, mikrobiologi, smertebehandling, lungemedisin og et foredrag om juridiske problemstillinger i persontilpasset medisin. Inspirerende og nyttig seminar. Tusen takk for at…

 • 7 – 8 desember 2023 Nasjonal konferanse innen KI og persontilpasset medisin

  7 – 8 desember 2023 Nasjonal konferanse innen KI og persontilpasset medisin

  7 – 8 desember, Bergen

 • Regionalt fagdag i Helse Sør -Øst

  Regionalt fagdag i Helse Sør -Øst

  I dag samlet fagpersoner fra hele Helse Sør – Øst for å diskutere utfordringer innen PM Vi fikk besøk av Karl Øyvind Mikalsen fra UNN som fortalte om KI arbeidet i Helse Nord. Til sammenligning fikk vi høre Atle Bjørnerud fortelle om Crai senteret ved OUS. Vi fikk presentert hvordan skal vi sette i gang…