Kategori: Arrangementer

 • Takk til alle deltakere på NorPreM konferansen 2024

  Takk til alle deltakere på NorPreM konferansen 2024

  Tradisjonen tro gjennomførte NorPreM sin tredje nasjonale konferanse i persontilpasset medisin. To innholdsrike dager i Trondheim fylt med innlegg fra ulike fagområder; farmakogenetikk, kreft, klinisk nevrofysiologi, nevrologi, radiologi, infeksjonsmedisin, revmatologi, digital patologi m. fl. På dag 1 fortalte Hege Russnes om InPreD infrastruktur og Olve Moldestad presenterte FUNKIS innen sjelden feltet. Gjest fra Manchester University…

 • Velkommen til Bodø – dagene 11. – 12. juni

  Velkommen til Bodø – dagene 11. – 12. juni

  11. juni – Nasjonal samling for regionale NorPreM – råd (lukket møte) 11. juni – Felles middag og båttur – åpent for alle deltakere 12. juni – Fagdag i PM i Helse Nord – åpnet for alle med interesse for persontilpasset medisinSted: Hotell i Bodø | Prisgaranti | Scandic Hotels Program 11. juni Her kan…

 • NorPreM på besøk i Stavanger

  NorPreM på besøk i Stavanger

  NorPreM har som mål å besøke alle helseforetak i Norge. I april gikk turen til Stavanger unviersitetssjukehus og Helse Vest RHF.Dagen begynte på Helse Vest RHF der vi fikk komme og presentere NorPreM og våre aktiviteter. Et hyggelig møte med ledergruppen og gode diskusjoner om juridiske- og IKT utfordringer innen PM m.m. Etter lunsj gikk…

 • NorPreM på besøk på Sykehuset Innlandet HF

  NorPreM på besøk på Sykehuset Innlandet HF

  5. april besøkte NorPreM fagrådet for Divisjon Psykisk helsevern på Sykehuset Innlandet. Dag Henrik Reikvam – regional leder for Helse Sør – Øst holdt innlegg om NorPreM og Dag Solberg(AHUSHF) – leder for et nytt nasjonalt prosjekt – «Farmakogenetikk i psykisk helsevern» informerte om det nye prosjektet og om resultater fra fullført prosjekt «Farmakogenetikk –…

 • Studietur til Nederland

  Studietur til Nederland

  Arbeidsutvalget i NorPreM var i mars på studietur i Nederland. Formålet med besøket var å utveksle erfaringer og kompetanse , samt bygge nettverk. Nederland er en av de landene som har kommet langt innen persontilpasset medisin og er mest lik Norge med offentlig helsetjeneste. Vi besøkte med. genetisk og mikrobiologisk avdelinger i Leiden, nukleærmedisinsk og…

 • Gjennomført workshop – 2024 for bioinformatikere og molekylærbiologer

  Gjennomført workshop – 2024 for bioinformatikere og molekylærbiologer

  To – dagers workshop med deltakelse fra hele landet ble gjennomført i Bergen 7. – 8. mars. Dagen 1 begynte med lunsj etterfulgt av faglige innlegg; InPreD, PRONTO, ctDNA, cBioPortal, TSO500 m.m. fra våre dyktige bioinformatikere og molekylærbiologer. Tusen takk til dere for interessante presentasjoner. Etter en fin sosial sammenkomst på kvelden fortsatte vi dag…