Velkommen til Bodø – dagene 11. – 12. juni

11. juni – Nasjonal samling for regionale NorPreM – råd (lukket møte)

11. juni – Felles middag og båttur – åpent for alle deltakere

12. juni – Fagdag i PM i Helse Nord – åpnet for alle med interesse for persontilpasset medisin
Sted: Hotell i Bodø | Prisgaranti | Scandic Hotels

Program 11. juni

Her kan du se programmet for samlingen for regionale NorPreM – råd 11. juni.

Påmelding

Her kan du melde deg på til begge arrangementene

Program 12. juni

Her kan du se programmet for fagdagen 12. juni.

NorPreM arrangerer nasjonal samling for de 4 regionale NorPreM rådene 11. juni i Bodø. Dette arrangementet er lukket og er kun for medlemmer i de regionale NorPreM rådene.

På kvelden 11. juni arrangerer NorPreM felles middag på Roast i Bodø | Scandic Hotels og felles båttur kl. 21:00. Disse sosiale aktivitetene er åpne for deltakere på NorPreM samlingen og deltakere på fagdagen 12. juni.

12. juni arrangerer NorPreM regional fagdag i persontilpasset medisin i Helse Nord. Fagdagen er åpen for alle med interesse for persontilpasset medisin.

Under kan du se utklipp fra siste fagdag i Helse Nord 29. november 2023

Publisert dato:

/

Kategori: