Besøk på Sykehuset Telemark

30. januar besøkte NorPreM Sykehuset Telemark HF avd. Skien. Vi ble møt av Halfrid Waage, med.fagdirekør som sammen med sine kollegaer viste oss med. genetisk avd. Spennende å se hvor godt de ulike fagpersonene; bioinformatikere, molekylærbiologer og leger er organisert, slik at de er i nærheten av hverandre og er lett tilgjengelig for hverandre. Vi fikk også besøke onkologisk avd. og høre mer om tverrfaglig samarbeid der.

På slutten av dagen hadde vi et godt tverrfaglig møte med fagpersoner fra: nevrologi, pediatri, kirurgi, onkologi, patologi og med. genetikk. Gode diskusjoner, nye ideer og godt å bli kjent med nye fagpersoner på Sykehuset Telemark og se hvor NorPreM medlemmer jobber til daglig.

Tusen takk for at vi fikk komme og takk til Halfrid Waage, Camilla Skjelbred(avd. leder med. genetikk), Øystein Holla(med. genetikk), Linda Strand(med. genetikk), Camilla Eidissen(onkologisk avd.) for fantastisk omvisning på deres avdelinger og lærerik dag.

Publisert dato:

/

Kategori: