Forfatter: Olga Nævisdal

 • NorPreM på besøk på Sykehuset Innlandet HF

  NorPreM på besøk på Sykehuset Innlandet HF

  5. april besøkte NorPreM fagrådet for Divisjon Psykisk helsevern på Sykehuset Innlandet. Dag Henrik Reikvam – regional leder for Helse Sør – Øst holdt innlegg om NorPreM og Dag Solberg(AHUSHF) – leder for et nytt nasjonalt prosjekt – «Farmakogenetikk i psykisk helsevern» informerte om det nye prosjektet og om resultater fra fullført prosjekt «Farmakogenetikk –…

 • Studietur til Nederland

  Studietur til Nederland

  Arbeidsutvalget i NorPreM var i mars på studietur i Nederland. Formålet med besøket var å utveksle erfaringer og kompetanse , samt bygge nettverk. Nederland er en av de landene som har kommet langt innen persontilpasset medisin og er mest lik Norge med offentlig helsetjeneste. Vi besøkte med. genetisk og mikrobiologisk avdelinger i Leiden, nukleærmedisinsk og…

 • Gjennomført workshop – 2024 for bioinformatikere og molekylærbiologer

  Gjennomført workshop – 2024 for bioinformatikere og molekylærbiologer

  To – dagers workshop med deltakelse fra hele landet ble gjennomført i Bergen 7. – 8. mars. Dagen 1 begynte med lunsj etterfulgt av faglige innlegg; InPreD, PRONTO, ctDNA, cBioPortal, TSO500 m.m. fra våre dyktige bioinformatikere og molekylærbiologer. Tusen takk til dere for interessante presentasjoner. Etter en fin sosial sammenkomst på kvelden fortsatte vi dag…

 • Nasjonal konferanse – Juridiske utfordringer innen persontilpasset medisin 5. – 6. september

  Nasjonal konferanse – Juridiske utfordringer innen persontilpasset medisin 5. – 6. september

  KI, digitalisering og persontilpasset/presisjon medisin inngår i dagens helsetjeneste. Har vi virkemidlene som trengs? Hemmer eller fremmer lov- og regelverk nødvendig utvikling? I samarbeid med juridisk fakultet, Oslo universitet arrangerer NorPreM en to dagers konferanse om juridiske problemstillinger inne p persontilpasset medisin. Programmet for konferansen er under planlegging, under kan finner du rammen for programmet…

 • Besøk på Sykehuset Telemark

  Besøk på Sykehuset Telemark

  30. januar besøkte NorPreM Sykehuset Telemark HF avd. Skien. Vi ble møt av Halfrid Waage, med.fagdirekør som sammen med sine kollegaer viste oss med. genetisk avd. Spennende å se hvor godt de ulike fagpersonene; bioinformatikere, molekylærbiologer og leger er organisert, slik at de er i nærheten av hverandre og er lett tilgjengelig for hverandre. Vi fikk…

 • Teranostikk gruppen på studietur

  Teranostikk gruppen på studietur

  Nasjonal prosjektgruppe innen teranostikk dro på studietur til Aarhus og besøkte nukleærmedisinsk avdeling på Aarhus universitetshospital. En lærerik og inspirerende dag, og utrolig hyggelig å møte sine kollegaer i Danmark.Takk for at vi fikk komme.