Author: Administrator

 • NorPreM konferanse 7 – 8 mai 2024

  NorPreM konferanse 7 – 8 mai 2024

  Vi ønsker å fortsette tradisjonen og er godt i gang med å planlegge neste års NorPreM konferanse på Clarion Hotel & Congress Trondheim. Mer informasjon kommer.

 • Nasjonal konferanse i Bergen

  Nasjonal konferanse i Bergen

  NorPreM arrangerte sin årlige nasjonale konferanse i Bergen våren 2023 med totalt 220 deltakere fra de fleste helseforetak i landet, helsemyndigheter og brukerorganisasjoner. Vi intervjuet et utvalg av deltakere om deres synspunkter om konferanser og deres forventninger.

 • Fagdag i persontilpasset medisin – Tromsø

  Fagdag i persontilpasset medisin – Tromsø

  En inspirerende fagdag i persontilpasset medisin i Helse Nord for alle interesserte. En dag med mye faglig påfyll fra engasjerte og dyktige foredragsholdere. Formålet med dagen var nettverksbygging, deling av erfaringer, kompetanseheving og synliggjøring av utfordringer innen utviklingen av persontilpasset medisin. Stor takk til alle foredragsholdere for deres flotte innlegg og alle som deltok. Vi…