Informasjon om regionale organisering

Siden er under oppdatering

Helse Nord – Rune Sundset, leder rune.sundset@unn.no

Regionen har et regionalt NorPreM råd og et åpent fagnettverk.
Rådet har digitale møter hver måned og forbereder saker og innlegg for fagnettverksmøter som avholdes på Teams hver måned og fysiske fagdager 2 ganger i året.

Les mer: Informasjon om regionale organisering