Nukleærmedisinsk behandling i Norge (teranostikk)

Det er etablert en nasjonal arbeidsgruppe innen teranostikk – prostatakreft. Dette nasjonale prosjektet skal beskrive nødvendige tilpasninger for å etablere radioaktiv terapi for pasienter med prostatakreft i Norge – tilsvarende ca 500 pasienter/år i Norge.

Fra venstre: Caroline Stokke(OUS), Eivor Eugenie Hellstrøm(OUS), Vivi Holmen(AHUS), Marianne Stokke(St. Olavs), Rune Sundset(UNN – prosjektleder), Cecilie Brekke Rygh(HUS), Torjan Magne Haslerud(SUS), Almira Babovik(OUS), Mona E. Rootwelt – Revheim(OUS – fraværende)

Prosjektmandat – nasjonalt

Prosjektmandat – regionalt

P​rosedyrer/guidelines for 177Lu-PSMA-RLT​