Nasjonal initiativ for å fremme presisjonsdiagnostikk innenfor gynekologisk kreft

Fra venstre: Guro Horni Gloersen, Vibeke Ingebrigtsen, Kathrine Woie(HUS), Ben Davidson(OUS), Line Bjørge(HUS), Katharina Bischof (OUS), Ellen Veronika Vesterfjell(St.Olavs
Hospital), Kristian Lindemann(prosjektleder OUS), Bjørnar Flatin(OUS), Kristoffer Søberg(OUS), Elisabeth, Elisabeth Sivy Nginamau(HUS), Camilla Krakstad(HUS), Astrid Tenden. Stormorken(OUS), Mette Pernille Myklebust(HUS)
Ikke med på bildet: Ørjan Solstad(UNN), Eli Marie Grindedal, Davis Foss(HUS), Olav Karsten Vintemyr (HUS)