Prosjektportefølje

Pågående prosjekter

Nr.FagområdetProsjektnavnProsjektlederStatus
P-1-003KreftStandardization of Quality and quantity control of input DNA/RNA from FFPE tumor tissue for NGS analysisHong Yan Dai (St. Olav)Under planlegging
P-1-004KreftFelles innføring av testing på ctDNAAnne Pernille H. Dyrbekk(SiVHF)Under arbeid
P-1-005KreftFelles innføring av HRD – testingBjørnar Flatin(OUS)Under planlegging
P-1-006KreftNasjonal samhandling innen presisjonsdiagnostikk – InPreD/NorPreM samarbeidEmiel Janssen(SUS)Under arbeid
P-1-007KreftBRCAAnne Pernille H. Dyrbekk(SiVHF)Ferdigstilt
P-4-002GenetikkFarmakogenetikk – Fase 2Dag Solberg(AHUS)Under planlegging
P-8-002Nasjonal prøvesendingTonje Bøyum Riste(Helse Førde)Under arbeid
P-9-001NukleærmedisinNukleærmedisinsk behandling i Norge (teranostikk)Rune Sundset(UNN)Under arbeid
P-10-001Gyn.KreftNasjonal initiativ for å fremme presisjonsdiagnostikk innenfor gynekologisk kreftKristina Lindemann(OUS)Under arbeid
P-11-001GenetikkNasjonal løsning for deling av tolkete genetiske varianterDag Undlien(OUS)Under arbeid
P-12-001NevrohabiliteringGenetisk utredning av voksne pasienter med nevroutviklingsforstyrrelserAlma Sikric(OUS)Under planlegging
P-8-002Pasientoppfølging i DIPSGunnar D. Houge(HUS/NorPreM)Ferdigstilt
P-14-001UtdanningssektorenKunnskap og kompetanse om PM inn releva inte grunn- og etterutdanningerOle Morten Seternes(UNN) og Eirinn Glattre(NorPreMUnder planlegging
P-15-001UtdanningssektorenOpplæring av presisjonsmedisin kontaktleger i ulike spesialiteter («liaison – prosjektet»)Gunnar D. Houge(HUS/NorPreM)Under planlegging
P-16-001Pasienter og pårørendePasient i PMEirinn Glattre og Olga Nævisdal(NorPreM)Under planlegging
P-17-001IKTDigiyal samhandlingsplattformOlga Nævisdal (NorPreM)Under arbeid
P-18-001KommunikasjonKommunikasjon i NorPreMOlga Nævisdal (NorPreM)Under arbeid
P-19-001JusJuridiske utfordringer i PM – feltetRandi Borgen(OUS) og Eirinn Glattre(NorPreM)Under arbeid
P-20-001Klinisk nevrofysiologiNevrofysiologiske biomarkørerKristian Bernhard Nilsen(OUS)Under arbeid

Fullførte prosjekter

Nr.FagområdeProsjektnavnProsjektlederStatus
P-1-001KreftNGS diagnostikk innen kreft(somatiske forandringer) – fase 1Anne Pernille H. Dyrbekk(SiVHF)Ferdigstilt
P-1-002KreftNGS diagnostikk innen kreft(somatiske forandringer) – fase 2Emiel Janssen (SUSHF)Ferdigstilt
P-1-007KreftBRCAAnne Pernille H. Dyrbekk(SiVHF)Ferdigstilt
P-2-001GenetikkOppsummering- Strukturert elektronisk innsamling av fenotypedata ved arvelige sykdommer – fase 1Dag Undlien (OUS)Ferdigstilt
P-2-002GenetikkStrukturert innsamling av fenotypedata ved arvelige tilstander – fase 2Dag Undlien (OUS)Ferdigstilt
P-3-001MikrobiologiOppsummering – Nasjonal mikrobiologisk overvåkningsdatabase – fase 1Fredrik Müller (OUS)Ferdigstilt
P-3-002MikrobiologiNasjonal mikrobiologisk overvåkningsdatabase – fase 2Fredrik Müller (OUS)Ferdigstilt
P-4-001GenetikkFarmakogenetikk i persontilpasset medisin – fase 1Dag Solberg(AHUS)Ferdigstilt
P-8-001Regional sending av prøversvarHelse VestFerdigstilt
P-8-002Nasjonal håndtering av sendeprøver – fase 2Tonje Bøyum Riste(Helse Førde)Ferdigstilt
P-8-002Oppsummering – Nasjonal håndtering av sendeprøver Tonje Bøyum Riste(Helse Førde)Ferdigstilt
P-5-001Mulighetsstudie Helse Midt – NorgeHelse Midt – NorgeFerdigstilt
P-6-001Mulighetsstudie – Helse NordHelse NordFerdigstilt
P-7-001GenetikkportalenHelse VestFerdigstilt
P-13-001Pasientoppfølging i DIPSGunnar D. Houge(HUS/NorPreM)Ferdigstilt