Prosjektportefølje

Tabellene under viser status på de ulike prosjektene vi har gående.

Gå direkte til tabell:

Fagspesifikke prosjekter – 2023 / Prosjekter på tvers av fagområder / Ferdigstilte prosjekter

Fagspesifikke prosjekter – 2023

Nr.FagområdetProsjektnavnProsjektlederMålAnsvar i NorPreMStatus
P-1-003KreftStandardization of Quality and quantity control of input DNA/RNA from FFPE tumor tissue for NGS analysisHong Yan Dai (St. Olav)Samordning og harmoniseringHans – Johnny/EirinnUnder planlegging
P-1-004KreftFelles innføring av testing på ctDNAAnne Pernille H. Dyrbekk(SiVHF)Samordning og harmoniseringEirinn/OlgaUnder arbeid
P-1-005KreftFelles innføring av HRD – testingBjørnar Flatin(OUS)Samordning og harmoniseringEirinn/OlgaUnder planlegging
P-1-006KreftNasjonal samhandling innen presisjonsdiagnostikk – InPreD/NorPreM samarbeidEmiel Janssen(SUS)Samordning og harmoniseringHege/OlgaUnder arbeid
P-1-007KreftBRCAAnne Pernille H. Dyrbekk(SiVHF)Samordning og harmoniseringOlgaFerdigstilt
P-4-002GenetikkFarmakogenetikk – Fase 2Dag Solberg(AHUS)Samordning og harmoniseringGunnar/OlgaUnder planlegging
P-9-001NukleærmedisinNukleærmedisinsk behandling i Norge (teranostikk)Rune Sundset(UNN)Samordning og harmoniseringHege og Rune/OlgaUnder arbeid
P-10-001Gyn.KreftNasjonal initiativ for å fremme presisjonsdiagnostikk innenfor gynekologisk kreftKristina Lindemann(OUS)Samordning og harmoniseringHege/OlgaUnder arbeid
P-11-001GenetikkNasjonal løsning for deling av tolkete genetiske varianterDag Undlien(OUS)Samordning og harmoniseringGunnar/EirinnUnder arbeid
P-12-001NevrohabiliteringGenetisk utredning av voksne pasienter med nevroutviklingsforstyrrelserAlma Sikric(OUS)Samordning og harmoniseringGunnar/EirinnUnder planlegging
P-20-001Klinisk nevrofysiologiNevrofysiologiske biomarkørerKristian Bernhard Nilsen(OUS)KompetansedelingEirinnUnder arbeid

Prosjekter på tvers av fagområder

Nr.FagområdetProsjektnavnProsjektlederMålAnsvar i NorPreMStatus
P-8-002Nasjonal prøvesendingTonje Bøyum Riste(Helse Førde)Samordning og harmoniseringGunnar/OlgaUnder arbeid
P-13-001Pasientoppfølging i DIPSGunnar D. Houge(HUS/NorPreM)Samordning og harmoniseringGunnarFerdigstilt
P-14-001UtdanningssektorenKunnskap og kompetanse om PM inn releva inte grunn- og etterutdanningerOle Morten Seternes(UNN) og Eirinn Glattre(NorPreMKompetansedelingEirinnUnder planlegging
P-15-001UtdanningssektorenOpplæring av presisjonsmedisin kontaktleger i ulike spesialiteter («liaison – prosjektet»)Gunnar D. Houge(HUS/NorPreM)KompetansedelingHege og Gunnar/EirinnUnder planlegging
P-16-001Pasienter og pårørendePasient i PMEirinn Glattre og Olga Nævisdal(NorPreM)Informasjon og kompetansehevingEirinn og OlgaUnder planlegging
P-17-001IKTDigiyal samhandlingsplattformOlga Nævisdal (NorPreM)Kartlegging av nåsituasjonEirinn/OlgaUnder arbeid
P-18-001KommunikasjonKommunikasjon i NorPreMOlga Nævisdal (NorPreM)InformasjonsdelingOlgaUnder arbeid
P-19-001JusJuridiske utfordringer i PM – feltetRandi Borgen(OUS) og Eirinn Glattre(NorPreM)Kartlegging av nåsituasjonHege/EirinnUnder arbeid

Ferdigstilte prosjekter

Nr.FagområdeProsjektnavnProsjektnavnMål Ansvar i NorPreMStatus
P-1-001KreftNGS diagnostikk innen kreft (somatiske forandringer – fase 1Anne Pernille H. Dyrbekk(SiVHF)Kartlegging av nåsituasjonHege/MatthiasFerdigstilt
P-1-002KreftNGS diagnostikk innen kreft (somatiske forandringer) – fase 2NGS diagnostikk innen kreft (somatiske forandringer) – fase 2Emiel Janssen (SUSHF)Samordning og harmoniseringHege/Matthias/OlgaFerdigstilt
P-2-001GenetikkStrukturert elektronisk innsamling av fenotypedata ved arvelige sykdommer – fase 1Dag Undlien (OUS)Kartlegging av nåsituasjonMatthiasFerdigstilt
P-2-002GenetikkStrukturert elektronisk innsamling av fenotypedata ved arvelige tilstander – fase 2Dag Undlien (OUS)Samordning og harmoniseringGunnar/OlgaFerdigstilt
P-3-001MikrobiologiNasjonal mikrobiologisk overvåkningsdatabase – fase 1Fredrik Müller (OUS)Kartlegging av nåsituasjonMatthiasFerdigstilt
P-3-002MikrobiologiNasjonal mikrobiologisk overvåkningsdatabase – fase 2Fredrik Müller (OUS)Samordning og harmoniseringHans – Johnny/OlgaFerdigstilt
P-4-001GenetikkFarmakogenetikkDag Solberg(AHUS)Samordning og harmoniseringGunnar/OlgaFerdigstilt
P-5-001Mulighetsstudie presisjonsmedisin Helse Midt – NorgeHelse Midt – NorgeKartlegging av nåsituasjonFerdigstilt
P-6-001Mulighetsstudie – Hvordan skal vi tilby medisin i Helse Nord?Helse NordKartlegging av nåsituasjonFerdigstilt
P-7-001GenetikkportalenHelse VestFerdigstilt
P-8-001Regional sending av prøversvarHelse VestKartlegging av nåsituasjonFerdigstilt