NorPreM videoer

Utforsk vår ressursside med et rikt utvalg av intervjuer fra ulike konferanser, opptak av foredrag og kurs. Dette innholdet gir verdifull innsikt og kunnskap, og er tilgjengelig for alle som ønsker å vite mer NorPreM sine aktiviteter og persontilpasset medisin.

Hva er NorPreM?
Hege Russnes, nasjonal leder
Hva er persontilpasset medisin?
Gunnar Douzgos Houge, regional leder Helse Vest og med.genetikker

KI konferanse i Bergen desember 2023

Hilde Myhren, Medisinsk direktør, OUS
Line Tveiten, radiograf og adm. forskningskonsulent, VVHF
Atle Bjørnerud, leder for CRAI – senteret og PM – senter for radiologi, OUS
Anne Kjersti Befring, professor i rettsvitenskap, UiO
Karl Øyvind Mikalsen, avd. leder for SPKI og førsteamanuens UiT

NorPreM – konferansen 2023 i Bergen

Nils Olav Refsdal(HOD)
Terje Rootwelt (Helse Sør – Øst RHF)
Emiel Janssen (SUS)
Fredrik Muller (OUS)
Dag Undlien (OUS)
Ingunn Westerheim (FFO)

Dagsmøte – avanserte terapier for personer med sjeldne sykdommer

Kommer

Kurs – innføring i prediktive biomarkører

Kommer

Workshop – bioinformatikere og molekylærbiologer 2023

NGS – kurs – september 2022